2013_Summer School 2.0_Day 6

Sîmbătă, 20 iulie

In prima parte a zilei, o parte dintre studenţi au lucrat la finalizarea proiectelor şi a machetelor,  şi la scrierea memoriului tehnic,  în timp ce ceilalţi au mers pe şantierul centrului de design comunitar şi au ajutat la montarea vetei minerale, aplicarea amorsei, apoi a plasei de sîrmă şi a gletului ; în paralel, muncitorii ajutaţi de studenţi au început să acopere cu stuf structura de lemn a acoperişului.

După-amiază a avut loc prezentarea finală a proiectelor în prezenţa tuturor participanţilor urmată de decernarea diplomelor de participare şi de o discuţie liberă despre experienţa ediţiei 2013 a Scolii de vară ArhiPera.

Pe parcursul săptămânii petrecute în comunitatea din Belciugatele, studenţii au putut să se implice concret în întregul proces de proiectare participativă, să înţeleagă anumite concepte prin aplicarea acestora la situaţii şi condiţii reale şi să lucreze cu o tehnologie de execuţie inovatoare. Programul şcolii de vară s-a axat pe deprinderea unor abilitaţi, pe dezvoltarea capacităţii de adaptare şi a strategiilor de comunicare, dublate de însuşirea unor noţiuni şi concepte din sfera arhitecturii sociale şi a proiectelor de design comunitar.

Viitorii arhitecţi au stat de vorbă cu oamenii, au încercat să le înţeleagă nevoile şi modul de viaţă ca să le transpună cât mai fidel în propunerile de proiect ; au vorbit şi s-au jucat cu copiii ca să-i  facă să zâmbească şi să spere mai mult ; au privit în jurul lor, ca să observe pamântul, soarele, vântul, plantele  care să-i ajute să găsească o soluţie locativă în concordanţă cu specificul locului.  Au muncit împreună pe şantier şi au învăţat. Apoi au început să vorbească între ei, să deseneze şi să construiască ; patru locuinţe pentru patru începuturi. A fost o perioadă caldă, cu mult soare, multă muncă şi bucurie. Spiritul ArhiPera a însemnat mai mult decât oricând  solidaritate, empatie şi apropiere faţă de oameni şi, în virtutea denumirii, încercarea de a elimina barierele la nivel uman şi social.

 

Saturday, 20th July

During the first part of the day, some of the students worked at the final phases of the projects and the scale models and wrote the technical reports while the others went to the building site of the community design centre and helped the workers : they fixed the mineral wool and the wire net, applied the smooth plaster and started covering the wooden structure of the roof with water reed.

In the afternoon the final presentation of the projects took place in the presence of all the participants and it was followed by the awarding of the participation diplomas and an open discussion on the experience of this year’s edition of the ArhiPera Summer School.

Throughout the week spent in the community in Belciugatele, the students had the opportunity to involve themselves literally in the whole process of participatory design, to understand certain concepts by applying them to real situations and conditions and to work with an innovating execution technology. The programme of the Summer School was based on the acquisition of several skills, on the development of the adapting capacity and communication strategies, doubled by the assimilation of several notions and concepts from the domain of social architecture and community design projects.

The future architects talked to the people, trying to understand their needs and their way of life in order to render them as accurately as possible in the project proposals ; they talked to the children and played with  them so as to make them smile and hope more ; they looked around them to observe the land, the sun, the wind, the plants so that all these would help them find a housing solution in accordance with the specific character of the place. They worked together on the construction site and they learned many things. Then they began talking  to each other, drawing and building ; four dwellings for as many beginnings. It has been a warm period of time, with a lot of sun and a lot of work and joy. More than ever, the  ArhiPera spirit meant solidarity, empathy and being close to the people, and, on the strength of its name, the attempt to break the barriers from the human and social point of view.