2013_Summer School 2.0_Day 4

Joi, 18 iulie

Activităţile de asistenţă socială au continuat şi pe parcursul zilei de joi ; astfel,  Emilia i-a împărţit pe categorii pe membrii unei întîlniri ad-hoc compuse în principal din copii de diferite vîrste veniţi din împrejurimi pe terenul din apropierea caselor beneficiarilor, şi le-a explicat, în cadrul unor discuţii libere,  importanţa cursurilor de alfabetizare şi nevoia atestatelor de calificare pentru facilitarea încadrării pe piaţa de muncă.  Marana s-a întîlnit din nou cu copiii, au făcut jocuri sportive şi au învăţat să deseneze împreună, în încercarea de a-i ajuta să socializeze şi să deprindă elemente de comunicare de bază.

Lucrările au continuat şi pe şantierul centrului de design comunitar, unde studenţii au participat activ la realizarea izolaţiei şi la montarea grinzilor.

Prima lectură de dupa-amiază a dat ocazia studentilor să afle mai multe despre proprietaţile vatei minerale, ei au asistat la prezentarea făcută de ing.Rolf Wieleba, reprezentant al unui dintre principalii sponsori ai şcoli de vară, Rockwool, şi au vizionat cîteva scurte clipuri despre avantajele folosirii vatei minerale pentru izolare termica,  ignifugă şi acustică.

In continuare, conf.dr.arh.Stefan Ghenciulescu, redactor-şef al revistei Zeppelin, sponsor al şcolii de vară, a vorbit despre modalităţi ingenioase de creare de proiecte prin reinterpretarea spaţiului public şi redarea acestuia comunităţii. Pentru început a fost menţionată activitatea asociaţiei Zeppelin, proiectele acesteia, publicaţia Urban Report, organizarea de expoziţii şi conferinţe, cercetările cu focus pe spaţiul public. Apoi au fost prezentate cîteva studii de caz din sfera arhitecturii cu implicaţii în zona publică : proiectul Verona & Street Delivery constituie un  traseu pietonal presărat cu puncte culturale esenţiale,  valorificînd locurile-cheie ale oraşului şi determinînd folosirea spaţiului public în sens creativ. « Faţă de Mureş » urmăreşte recrearea unui spaţiu public prin crearea şi promovarea unei axe de evenimente folosind rîul ca resursa principală. Operaţie-pilot independentă, proeictul din spatele Centrului « The Ark » se bazează pe regenerarea fostelor zone urbane industriale care au dus la apariţia unui centru cultural multifuncţional. Centru cultural independent şi autosustenabil, Casa Tiff din Cluj  este o altă  modalitate de folosire a unui loc public. Acţiunile asupra construcţiilor de patrimoniu s-au concretizat printr-un proiect care s-a ocupat de intervenţii structurale şi restaurări de fresce în  biserici de lemn din mediul rural din Oltenia şi Transilvania. Printre exemple s-au mai numărat designul pentru un program de slow tourism din Delta Dunării şi amenajarea Fabricii de pensule din Cluj şi transformarea sa într-un spaţiu cultural alternativ. Toate proiectele prezentate încearcă să pună accent pe componenta educativă, asigurarea continuităţii,  instituţionalizare şi modele de bună practică.

Sub îndrumarea coodonatorilor Lorin Niculae, Alexandru Călin şi Anca Rusu, studenţii au continuat lucrul la machetele de studiu şi proiectele pentru cele patru locuinţe evolutive a căror construcţie efectivă va începe din toamna anului curent.

 

Thursday, 18th July

The activities of social assistance followed their course on Thursday: Emilia divided into categories the members of an ad-hoc meeting composed mainly of children and held on the land near the houses of the beneficiaries , taking into consideration the degree of education and explained to them, in an open talk, the relevance  of the elimination of illiteracy and the need for qualification courses for easier admission on the labour market. Marana met the children again, and they played sports games and learned to draw together, in an attempt to help them socialize and acquire basic communication skills.

The works continued on the building site of the community design centre, too, where the students actively took part in the execution of the insulation and the installation of the beams.

The first afternoon lecture gave the students the possibility to find out more things about the properties of stone wool, as they attended the presentation held by Rolf Wieleba, a representative of one of the main sponsors of the Summer School, and viewed several short video clips on the advantages of using mineral wool insulation materials for thermal, fire and acoustic insulation.

Then, Stefan Ghenciulescu, the chief editor of Zeppelin magazine,  spoke about several inventive methods of creating projects by reinterpreting the public space and giving it back to the community. He began by mentioning a few directions of the Zeppelin Association, the projects, the Urban Report publication, exhibitions and conferences, research focused on public space; afterwards, there were presented several case studies from the sphere of architecture with implication in the public domain: the Verona Project and Street Delivery, The Ark Centre, the TIFF House in Cluj, a project for the rehabilitation of valuable wooden churches in the rural area, a programme of slow tourism in the Danube Delta. All the projects try to lay an emphasis on the educational component, ensuring continuity, institutionalization and examples of good practice.

Under the supervision of coordinators Lorin Niculae, Alexandru Călin and Anca Rusu, the students continued the work on the scale models and the projects for the four evolutive dwellings the actual construction of which is due to begin this autumn.