2013_Summer School 2.0_Day 3

Miercuri, 17 iulie

In cadrul sesiunii de dimineata a atelierului de proiectare participativa studentii au realizat machete si au discutat impreuna cu beneficiarii elemente legate de structura, compartimentare, orientare, eventuale modificari si detalii. Conf.dr.arh.Cosmin Caciuc a fost alaturi de studenti  pe teren si i-a asistat in perioada asamblarii machetelor si a realizarii schitelor.

Concomitent cu activitatile scolii de vara ArhiPera, pe terenul din apropierea caselor familiilor beneficiare se desfasoara actiuni de orientare si consiliere profesionala, alaturi de ateliere de remediere scolara si jocuri de cunoastere conduse de psihologul Marana Matei in cadrul activitatilor de asistenta sociala care fac parte din programul de interventie integrata a Departamentului de Construire Comunitara al FSR care actioneaza in patru directii : construire, economie sociala, asistenta sociala si integrare prin arta si vizeaza consolidarea potentialului de actiune al familiilor incluse in program. Proiectul-pilot al acestui tip de interventie de asistenta sociala s-a desfasurat in Dor Marunt, jud.Calarasi iar actiuni similare au loc periodic in diferite localitati.

Actiunile de asistenta sociala iau in considerare cauzele abandonului scolar, importanta continuarii studiilor, crearea accesului la cursuri de calificare si diplome care certifica pregatirea si specializarea profesionala, imbunatatirea locului in comunitate si schimbarea perceptiei comunitatii asupra beneficiarilor. De asemenea, membrii comunitatii beneficiaza de consiliere psihologica pentru reintegrarea in sistemul scolar. In esenta, programul isi doreste schimbarea statutului si constientizarea noului statut pentru a-si depasi conditia de persoane care se confrunta cu forme severe de marginalizare si excludere sociala. Asistentul social Emilia Ion a purtat discutii cu membrii familiilor pentru a culege date referitoare la componenta si dinamica famililor, starea de sanatate, situatia socio-economica, sursele de venit, existenta ajutorului social. Psihologul Marana Matei organizeaza activitati care ii ajuta pe copii sa dobandeasca deprinderi de igiena, comportament, sanatate si le ofera repere in educatie. Atelierul de marti a constat in activitati in aer liber bazate pe jocuri dinamice, interactive.

In a doua parte a zilei, dupa o scurta activitate de team-building, au avut loc lectura sustinuta de conf.dr.arh.Cosmin Caciuc si prezentarea facuta de ing.Bogdan Horezeanu.

Lectura sustinuta de conf.dr.arh.Cosmin Caciuc a avut in prim-plan relatia dintre construirea cu resurse minime, participationism si conceptul experientei in surplus. Cele trei elemente ale triadei au fost prezentate pe rand prin termeni-cheie si exemple reprezentative. Printre figurile si momentele marcante se numara  cartea lui Bernard Rudofsky, « Architecture without Architects », dublata de expozitia cu acelasi nume de la Muzeul de Arta Moderna din New York (1964-1965) : pornind de la critica stereotipurilor modernitatii, conceptia arhitectului austriac  pune accent pe relatia cu locul, sustenabilitate, conceptia colectiva. Lucrarea lui Charles Jencks, « Modern Movements in Architecture » (1973) aduce in prim-plan “arhitectura saraca », fenomene ca squatter housing sau barriada din Lima, in spiritul unei traditii activiste. Premiile Aga Kahn, infiintate in 1976 sunt rezultatul unei schimbari de abordare prin incurajarea proceselor sustenabile in detrimentul aspectelor formale, se scoate in evidenta semnificatia actului  construirii ca gest fundamental al arhitecturii. In aceeasi directie de gandire, Rural Studio creat de Samuel  Mockbee reprezinta un exemplu de rezistenta prin arhitectura ; dimensiunea etica a arhitecturii este promovata prin intermediul unui sistem educational si prin munca pro bono in comunitati devaforizate. Modelul oferit de Rural Studio este bazat pe reinterpretarea detaliilor si solutii constructive ingenioase,  expresivitate si creativitate obtinute cu resurse minime. A fost mentionat si proiectul Noua Gourna (Egipt, 1945) al lui Hassan Fathy  care includea constructii care surprindeau caracterul locului prin tehnologii si materiale locale in baza unor principii ecologice, initiativa fiind insa un esec sub raport participationist. Preluand teoria actiunii comunicative al lui Jurgen Habermas, John Forester vorbeste despre interactiune sociala si participare si gasirea unui nucleu reprezentativ pentru comunitate pentru asigurarea unui dialog calitativ si productiv cu membrii acesteia.

In seria exemplelor de bune pratici din arhitectura participativa se inscriu proiectele grupului ArhiPera care pun accent pe comunicarea continua, empowerement, participare cetateneasca in scopul elaborarii unor politici publice in sectorul construirii locuintelor pentru comunitatile defavorizate.

Inspirandu-se din lucrarea Hannei Arendt, « Conditia umana » (1958), Kenneth Frampton a studiat diferentele intre adapostul ca baza functionala, domeniul arhitecturii propriu-zise care beneficiaza de stil,  rafinament si coerenta formala, si forme care depind de cultura tectonica a construirii si sunt definite de sentimentul de impartasire. Modelele de buna practica subliniaza importanta locului, forma tectonica in ansamblul ei, identitatea colectiva, reinoirea vocabularului arhitectural si atitudinea comunitatii fata de loc. Au fost  prezentate trei exemple de proiecte realizate cu mijloace minimale : primul este un sistem integrat, interdisciplinar, care include cercetare, proiectare si executie, si educatie, si un sistem de know-how care poate fi utilizat si in lipsa arhitectului ; al doilea este reprezentat de arhitectura ecologica, de natura etica, a lui Diebedo Francis Kere, care propune educatie pe termen lung si politici ale mediului construit ; al treilea consta in activitatea echipei de proiectare ARCo in colaborare cu dezvoltatorul Vento di Terra care creeaza o arhitectura sustenabila din materiale reciclate.

Plasarea proceselor inaintea formelor este una dintre politicile grupului ArhiPera pusa in practica prin activitatile de tip design-built si promovarea proiectelor edificate.

In cea de-a doua prezentare ing.Bogdan Horezeanu le-a vorbit studentilor despre constientizarea luminii in arhitectura intr-o expunere despre tipuri de lumina, tensiunea lumina-intuneric, contraste, nuante si reflexii si perceptia asupra luminii in diferite culturi.

In timpul atelierului studentii au continuat lucrul la machetele care vor fi prezentate beneficiarilor pentru discutii ulterioare.

Alexandra Purnichescu

 

Wednesday, 17th July

During the morning session of the participatory design workshop the students made scale models and talked with the beneficiaries about elements related to the structure, orientation, various  additional modifications and details. Cosmin Caciuc assisted the students throughout the field activities.

Simultaneously with the activities of the ArhiPera Summer School 2013, the field near the houses of the beneficiaries represented the spot where actions of orientation and professional counseling took place, alongside with workshops based on school improvement and socializing games led by psychologist Marana Matei within the activities of social assistance that are part of the integrated intervention programme of the SFR Department of Community Building. Essentially, the programme aims at changing the status and raising awareness on the new condition for people which have to face severe forms of marginalization and social exclusion.

In  the second part of the day, after a short team-building activity, Cosmin Caciuc and Bogdan Horezeanu delivered two presentations.

The lecture held by Cosmin Caciuc placed in the foreground the relation between building with minimal resources, participationism and the concept of surplus experience.

In the series of examples of good practice in the field of participatory architecture, the projects of the ArhiPera group focus on continuous communication, empowerment, civic participation in order to elaborate public policies in the domain of building dwellings for disadvantaged communities. Placing the process as a whole on a higher place than the form is one of the policies of the ArhiPera and this approach is applied through design-built activities.

During the second presentation Bogdan Horezeanu tried to make the students aware of the light in architecture by talking about various types of light, contrasts, hues and reflexions and the perception upon light in different cultures.

During the workshop the students resumed the work on the scale models that are to be presented to the beneficiaries for further talks.